Vznik SAS


[Vývoj a současnost SAS]

[zbraně SAS]

  Historie jednotek SAS sahá až do 2. světové války. Zakladatelem byl mladý poddůstojník skotské stráže David Stirling, který se v roce 1941 dostal do severní Afriky, jako dobrovolník Commando Corps. Zde si uvědomil potřebu speciálních jednotek, protože při standardním způsobu boje byly ztráty příliš vysoké. Se svolením britského velení zakládá první speciální jednotku SAS sestavenou převážně s parašutistů. Z důvodu utajení a oklamání německé výzvědné služby měla jednotka krycí název 8. brigáda SAS (Special Air Service). Jednotka se skládala z 60 mužů a 6 důstojníků. Jejich úkolem bylo nepozorovaně proniknout v malých skupinkách (cca 6 mužů) hluboko za nepřátelské linie a zde provádět sabotážní akce. Zejména pak ničit německá a italská letadla na letištích. Začátky provázely komplikace a neúspěchy. První misi přežilo pouze 22 z 66 vojáků. Prvního většího úspěchu dosáhli SAS v prosinci r.1941. Legenda vypráví že skupina pod velením Pattyho Mayna (irský atlet a spoluzakladatel SAS), se  dostala tak blízko k letištní budově, že mohli naslouchat rozhovoru nepřátel. Mayne vykopnul dveře a vyčistil místnost od nepřátel. Po té jeho muži během 15 minut položili nálože ke 23 letadlům a protože neměli více výbušnin poškodili zbylých 24 letadel tak, že jim  holýma rukama vytrhali ovládací panely...

Do konce roku 1941 se podařilo zničit přes 100 nepřátelských letadel. Po té SAS získali status 1. útvaru a jejími členy se stali mimo dobrovolníků Commandos také Francouzi, Řekové a Poláci. Do konce bojů v severní Africe se podařilo jednotkám SAS zničit na 400 letadel (více než jich bylo sestřeleno) a zabít mnoho nepřátel chránících základny a letiště.

David Stirling byl od roku 1943 do konce  války v německém zajetí na zámku Colditz. Naštěstí se Němci nikdy nedozvěděli jeho pravou totožnost a tak se mu podařilo přežít. Hitler vydal příkaz všechny zajaté příslušníky SAS na místě popravit, jakožto zvlášť nebezpečné protivníky. SAS plnila důležité úkoly po celou dobu války. Účastnila se také bojů  v Itálii a Francii. SAS vnášela do nepřátelských řad zmatek, strach a bezesné noci.

Po skončení války byl útvar rozpuštěn. Brzy potom se ale pro SAS našlo uplatnění a tak byla obnovena jejich činnost, tentokrát pod názvem 21.SAS a následovaly další.

 

          

znak SAS:

Okřídlený meč Excaliber, stuha s nápisem "Who dare wins" - odvážný vítěz

[Vývoj a současnost SAS]

[zbraně SAS]